Nordlyslavvo

Nordlyslavvo med varme og strøm.

Lokalisert på sted helt uten lyforurensing.