Kveitvad

Skrolsvik var et aktivt fiskevær fram til begynnelsen av 1990-tallet. Det var mottak for fisk som ble lagt ned i 1992. Kveitefisket har sterke tradisjoner i Skrolsvik, og det rike kveitefisket i Andfjorden skapte fiskeværet. På 1930-tallet var havna fylt med båter som fisket kveite. Fiskebåtene kom fra samfunnene i nærområdet, fra hele Troms fylke og så langt sør som fra Lofoten. Det første fiskemottaket ble bygget i 1872, og samtidig ble Skrolsvik et handelssted.
Skrolsvik i dag er kjent for sine gode fiskemuligheter. Skrolsvik er spesielt kjent for sine rike forekomster av kveite, og har blitt kjent for å være et topp sted for kveitefiske. Det er også en kveite museum i skrolsvik. Kveitvad er en type line spesielt designet for å fange kveite.
Operasjonen er delt i to deler. Del en; agne Kveitvaden før du legger den ned på det valgte lokasjon og del to der Kveitvaden blir dratt opp igjen.
Etter at del en har funnet sted, må det være tid for kveita å spise og bli fanget på kveitvaden. Del en og to kan finne sted om formiddagen og kvelden eller på to separate påfølgende dager. Beregn rundt to timer for hver del.


Nok 3490,-


2 + 2 timer

Båt

25ft. båt med oppvarmet cabin.

Komfortabel, stødig, rask og sikker.

Deltagere

                     1 - 5

Sesong

                Mai - September

Sikkerhet

         Reservasjon